Kuya Ngagandong Imahna


Jaman baheula aya Kuya imah-imah di sisi muara. Gawena ngahuma, ngahumateh indit isuk datang sore magrib.
Hiji poe Kuya keur di huma, aya hujan geode bari jeung angina. Tatangkalan rarungkad imah Kuya oge kaapungkeun murag ka leuwi brus ti teleum. Sakadang Kuya sedih kacida, isukana manehna ngieun dei anu leuwih keker supaya te kabawa angina.
Hiji poe manehna balik ti hima, Kuya teh masak pikeun dahar sore. Sabot masak Kuya kacai hela, keur di cai katingali hasep ngebul dina suhunan imahna ku Kuya diburu tapi imah geus angus seneuna gede nakeranan. Kuya teh ceurik.
Keur kitu jol bae Monyet kolot. Monyet ngomong ka sakadang Kuya, “tong ceuri sakadang Kuya ngieun deui imahmah!”
“Anu matak sakadang Monyet lain sakali wae kacilakaan imah teh bareto kabawa angina. Kudu kumaha akalnanya supaya imah awet?” cak sakadang Kuya! Sakadang Monyet ngajawab, “gampang atuh, ngarah imah ulah cilakamah dibawa bae, ulah ditinggalkeun. Pek ngieun dei anu alus tur kuat ke lamun geus anggeus arang tangkodkeun kana tonggong anjeun, pantone sakira asup sirah supaya gampang ngelokeun sirah ka jero.
Eta papatah teh ku Kuya diturutkeun, saenggeus anggeus prak ditengkodkeun dina tonggongna, monyet anu memenerna. Nah ti haritamah imah sakadang Kuya teh sok dibabawa bae, digagandong.
Rincian Dongeng:
- Judulna : Kuya Ngagandong Imahna
- Bahasana : Kasar
- Palakuna : Sakadang Kuya jeung sakadang Monyet
- Watek palakuna :
Sakadang Kuya = Getol daek digawe, gampang putus asa an, te kuat kena musibah.
Sakadang Monyet = Daek babantu jeung mere saran
- Tempat/latar : Baheula dihiji kebon deket walungan
- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :
Jadi jalma kudu getol kos sakadang Kuya tapi tong gampang putus asa jeung tong bodo. Jeung kudu daek babantu ka batur kos sakadang Monyet.

11 comments:Aldo Lazhuardi Hilmawan Permadi said...

dari semua dongeng. maaf nih ! kata-katanya kurang jelas & sulit di menegrti, kaia yg kurang di kelola. trims..

Cucu said...

thank'z om . . .

heruhero said...

Maaf, ini kata katanya banyak yang salah dan tidak jelas. saya sendiri sebagai orang Sunda merasa sedikit sulit untuk membacanya. Ejaan dan kalimatnya tidak jelas.

ghinongki said...

Ada yg bisa ngartiin ke bahasa indonesia nggak? aku mohooon :)

gibrald cool said...

Bgus om tapi cuma kurang dikit

vind said...

Ka anu Ngadamel ieu Dongeng ,
Nuhun pisan nya....

feri perdiana said...

hatur nuhun

Harleynthia Soengkono said...

Halo, permisi, bagi yang mengelola blog ini, kata-katanya ada kesalahan. Tapi, saya berterimakasih bagi yang menulis/membuat dongeng ini, karena saya di sekolah ada pelajaran Bahasa Sunda & tugasnya untuk bercerita fabel bahasa sunda. Terimakasih.

Ukhti Ana said...

nice share,..
produsen mukena katun jepang

Danu Rahman said...

Maaf banyak kesalahan ejaan
Tolong di perbaiki!!!

keananjs said...

makasih banyak

Post a Comment

AJI SAKA

Disadur kana Basa Sunda kenging: Yiyin Jayinah Kacarioskeun mangsa baheula. Pulau Jawa masih mangrupa leuweung jeung jarang kasorang k...