Hayam Kongkorongok Subuh


Kacaritakeun jaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahiyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan, mangkaning arek ngadeheus ka dewa.
Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang titinggi, maksudna arek nginjeum tanduk ka sakadang jago haritamah jago teh aya tandukan menta di anteur ka titinggi. Sanggeus aprok dicaritakeun sakabeh pamasalahan naga ka jago. Maksudnamah nginjeum tanduk ka jago, engke dianteurkeuna deui ku sakadang titinggi cak sakadang naga.
Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu, jago oge merekeun tandukna ka sakadang naga. Cak naga ka jago “engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku titinggi samemeh balebat, lamun balebat can balik wae bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa, anjeun mere tanda weh kongkorongok sing tarik.”
Geus kitumah jung weh naga jenug titinggi the arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali titinggi teu datang wae, terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui, tapi tetep titinggi teu dating keneh bae. Nepi ka brayna berang titinggi teu datang-datang.
“Keun sugan cenah peuting engke” pok hayam teh. Tapi weleh ditunggu nepi kasubuh titinggi teu dating keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka nyancam lamun titinggi dating arek di pacok nepikeun ka paehna.
Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna, males pati dumeh kungsi ngabobodo.
Rincian Dongeng:
- Judulna : Hayam Kongkorongok Subuh
- Bahasana : Kasar
- Palakuna : Hayam Jago, Titinggi jeung Oray Naga
- Watek palakuna :
Oray Naga = jahat, sok nipu, teu sukur, sok hayang nu batur.
Titinggi = Daek wae di titah sanajan salah, teboga pamadegan.
Hayam Jago = Babari percaya, gampang dibobodo.
- Tempat/latar : Hiji tempat jaman bahela nyaeta di leuweung
- Eusi/hikmah nu bisa di cokot :
Ari hirup teh ulah sombong, adigung, ulah sok nipu, jiga Oray Naga. Ulah sok daek wae di titah lamun salah jiga Titinggi. Ulah gampang di bobodo bisi kaduhung, ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang Hayam Jago.

18 comments:ghinongki said...

Ada yg bisa ngartiin ke bahasa indonesia nggak? aku mohoon :)

SUNDANOIZES said...

oh.... Karek apal..

kikinurrizkie said...

Oooooh kitu nya

Reynaldi Ramdhan N said...

bagus buat tugas (y)

palalangon said...

aluy euy

iim maribaya said...

iluan lur...xixixixi

sutanurh said...

jig caritakeun hayam jago nu lainae, mani resep euy. di antosan nya..!!

raden rancid said...

Hade euy dongengna.

Fahru roji said...

Alus pisan ey.

agus suryadi said...

Insya allah bisa

Unknown said...

sae kang

Ridwan Hardiansyah said...
This comment has been removed by the author.
Ridwan Hardiansyah said...

hadeee

taufik hidayat said...

Sakadang Sakadang Lumayan

Muliana Suwarsa said...

Ieu carita mani hade pisan....hatur nuhun. Ngaos na mani resep tur jentre pamaksuddanna.

Sadiah Enyas said...

Sae pisan carita na.. Nuhun

Adlan Dhaifan said...

Kang ari tema na naon ieu teh

Uggasena Ariya S said...

Pengarang & penerbit siapa ?

Post a Comment

AJI SAKA

Disadur kana Basa Sunda kenging: Yiyin Jayinah Kacarioskeun mangsa baheula. Pulau Jawa masih mangrupa leuweung jeung jarang kasorang k...